Geçen yıl 48 milyon ton atık geri kazanıldı
02 Aralık 2019 9:52

Geçen yıl 48 milyon ton atık geri kazanıldı

Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri İstatistikleri, 2018 verilerine göre., Türkiye'de 2 223 atık bertaraf ve geri kazanım tesisi faaliyette bulundu.


Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri Anketi; lisanslı veya geçici faaliyet belgeli tüm atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da belediyeler adına işletilen düzenli depolama, yakma ve kompost tesislerine uygulandı. Anket sonuçlarına göre 2018 yılında 166 atık bertaraf tesisi ve 2 057 geri kazanım tesisi olmak üzere toplam 2 223 tesisin faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Düzenli depolama tesislerinde 56 milyon ton atık bertaraf edilirken, yakma tesislerinde 494 bin ton atık bertaraf edildi.
 
Toplam kapasitesi 799 milyon m3olarak tespit edilen 159 düzenli depolama tesisinde 17 milyon tonu tehlikeli olmak üzere 56 milyon ton atık bertaraf edildi.
 
Toplam kapasitesi 757 bin ton/yıl olan 7 yakma tesisinde 65 bin tonu tehlikeli ve 429 bin tonu tehlikesiz olmak üzere toplam 494 bin ton atık bertaraf edildi.

Toplam kapasitesi 483 bin ton/yıl olan 8 kompost tesisinde 138 bin ton atık işlendi ve 35 bin ton kompost üretildi. Atık geri kazanım lisanslı 40 beraber yakma  (ko-insinerasyon)  tesisinde 1 milyon ton atık yakılarak enerji geri kazanımı gerçekleştirildi. Lisanslı diğer 2 009 atık geri kazanım tesisinde ise toplam 47 milyon ton metal, plastik, kâğıt, mineral vb. atık geri kazanıldı.

BENZER İÇERİK

18 Bin Sebze ve Meyveyi Çöpe Atıyoruz