Kısa vadeli net döviz pozisyonu  8,66 Milyar Dolar fazla oldu
10 Haziran 2019 14:46

Kısa vadeli net döviz pozisyonu 8,66 Milyar Dolar fazla oldu

Mart Ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yayımladı.

Mart 2019 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Şubat 2019 değerlerine göre varlıklar 6.213milyon ABD dolarıartarken, yükümlülükler 732milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyon Açığı ise 191.899 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Şubat2019dönemine göre 5.481milyon ABD doları azalmıştır.
Mart 2019 dönemi varlık dağılımı
bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat,yurtdışına doğrudan sermaye yatırımlarıveihracat alacaklarısırasıyla 5.219 milyon ABD doları, 151milyon ABD doları ve 841 milyon ABD dolarıartmış, sonuç olarak varlıklar 6.213 milyon ABD doları artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre,yurtiçinden sağlanan nakdi krediler 383 milyon ABD doları azalırken, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 157 milyon ABD doları ve 958 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 732 milyon ABD doları artmıştır.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart 2019 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Şubat 2019 dönemine göre 313milyon ABD dolarıartarken, uzun vadeli olanlarise 696 milyon ABD doları azalmıştır. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 784 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 331milyon ABD doları artmıştır
Mart 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 100.057 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 91.398 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlasıise 8.659 milyon ABD doları gerçekleşerek, Şubat2019d önemine göre 4.965milyon ABD doları artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde gerçekleşmiştir.

-kisa-vadeli-net-doviz-pozisyonu-866-milyar-dolar-fazla-oldu


Altın ve Gümüş Hesaplama

0 ₺

Döviz Hesaplama